Stavební deník online

Každý stavebník si asi někdy v životě řekl "proč to musím proboha vyplňovat"...

Co je to stavební deník?

Stavební deník je podstatěkniha, do které se chronologicky zaznamenávají práce, které se při stavbě provádějí. Řadě z nás to přijdezbytečné, přesto je to ovšem nezbytné, protože jedině tak lze prokázat, že stavba probíhala dle plánů a že provedené práce odpovídají skutečnosti.

Kdo musí vést stavební deník?

Stavební deník musí vést každý, kdo si před zahájením musí opatřit povolení ke stavbě nebo alespoň stavbu ohlásit formou tzv.ohlášky. Společným jmenovatelem je zde ohrožení životního prostředí, takové stavby totiž vyžadují vždy povolení a tím pádem se na ně vztahuje i povinnost vést deník.

Proč vést stavební deník?

Samozřejmě, vyžaduje to zákon a úřady. Nicméně pokud například budete mít problém s řemeslníkem nebo firmou, stavební deník může být zásadním důkazem u soudu ve Váš prospěch. Stejně tak lze stavební deník využít v případě, že dodavatelé „hází“ problém jeden na druhého. Další výhodou je pak možnost Vaší obrany v například, pokud Vás SVJ začne obviňovat z porušování norem. Mávání stavebním deníkem na chodbě před zraky všech sousedů je poměrně fungující obrana.

Náležitosti stavebního deníku

V některých případech může být stavební deník veden jen ve formě jednoduchého zápisu. Které stavby spadají pod tuto zjednodušenou formu, vymezuje stavební zákon. Faktem, je že ať již vedeme stavení deník v jakékoliv formě, musíte jej uchovat minimálně deset let po ukončení stavby, protože úřady si jej mohou vyžádat, jak během stavby, tak i po jejím dokončení.

Klasický stavební deník by měl vždy obsahovat:

  • Každodenní hlášení
  • Záznamy o neočekávaných událostech
  • Návštěvy
  • Záznamy o zkouškách
  • Informace o osobách provádějící stavbu
  • Projektovou dokumentaci
  • Odkazy na zodpovědné osoby

Stavební deník také obsahuje výsledky z kontrolních dnů. U staveb v určitém časovém intervalu probíhá kontrola plnění požadavků, výstupy z těchto dnů se taktéž zapisují do stavebního deníku.

Stavební deník online

Pokud si chcete práci ulehčit, pak můžete využít nabídek online stavebních deníků. Online stavební deník má spoustu výhod, především manipulace s ním je velmi jednouchá, stejně tak rychle je možné jeho doplnění a podobně. V podstatě jde o aplikaci, do které zadáváte informace přímo na stavbě nebo pracovišti. Ty jsou po té každý den posílány příslušným osobám (investor, stavby vedoucí apod.)

Elektronický stavební deník si můžete objednat například zde:

estavebnidenik.cz

benefitit.cz

V nekonečném seriálu o nekonečné rekonstrukci bytu jsem dále napsal tyto články:

 


Sdílení nás potěší

sdílet na facebooku sdílet na goolge plus

O webu inspin.cz

Web slouží k prezentaci pěkných věcí, které se týkají bydlení. Můžete zde sdílet fotky věcí, které se Vám líbí, ale i ukázky Vaší práce.


Ozvětě se nám